Logo CPMV

Občanské sdružení, založené za účelem podpory

 • vzdělávání v oblasti marketingové komunikace a komunikace obecně,
 • výměny zkušeností v oblasti rozvoje vzdělávání subjektů, a to i na mezinárodní úrovni,
 • rozvíjení efektivní a správné komunikace institucí, měst, obcí a jejich projektů, zejména v oblasti kultury a vzdělávání,
 • rozvoje kulturních tradic, kulturního dědictví a kulturních akcí.

Tato činnost obsahuje zejména:

 • zajišťování a spoluorganizování aktivit v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit souvisejících s předmětem činnosti Sdružení,
 • využívání výsledků osvětové a kulturní činnosti v oblasti školství, vzdělávání a komunikace,
 • uzavírání smluv svým jménem a na svůj účet za účelem zajišťování činnosti  v oblasti kultury a vzdělávání;
 • uzavírání smluv svým jménem a na svůj účet za účelem získávání a sdružování prostředků sloužících na financování výše i níže uvedených činností Sdružení;
 • organizační, koordinační a metodické zajišťování vztahů svých členů navzájem;
 • spolupráce a členství  v zájmových  sdruženích podobného zaměření;
 • přeshraniční spolupráce (zejména s partnerskými sdruženími ze zemí „Visegrádské 4“, tj. ze Slovenské republiky, Polska a Maďarska).